กล่องและชั้นวางอะคริลิค / Acrylic

29 มกราคม 2564

ผู้ชม 2210 ผู้ชม

กล่องและชั้นอะคริลิค / Acrylic

(การอธิบายและการเชื่อมโยงข้อมูลของแมททีเรียลและโปรดักส์ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมุ่งเน้นการนำเสนอรายละเอียดของข้อมูลเฉพาะส่วนที่ให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูล และเข้าใจง่ายเป็นหลัก จะไม่มุ้งเน้นการนำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการและทฤษฎีมาประกอบมากนัก)

วัสดุ

- แผ่นพลาสติกอะคริลิค (Acrylic Sheet)

สีวัสดุ

- พลาสติกสีใส และสีต่างๆ เป็นต้น

ลักษณะของงาน

- ใช้ชิ้นส่วนอะคริลิค ตามรูปแบบที่กำหนด(อาจมีการดัดงอตามแบบ) แล้วนำมาประกอบเป็นชิ้นงานตามต้องการ

วิธีใช้งาน

- ใช้โชว์สินค้า วางสินค้า หรือแม้กระทั้งทำเป็นกล่องในรูปแบบต่างๆได้ตามต้องการ มีความคงทน แข็งแรง

ประเภทสินค้าที่ใช้งาน

- เช่น ชั้นวางสินค้า ฯลฯ

งานพิมพ์

1)สกรีน

- ชั้นอะคริลิค (บางประเภท) สามารถสกรีน โลโก้ ลวดลาย เพื่อเพิ่มความสวยงาม และเพิ่มมูลค่าของสินค้า สามารถสกรีนได้ทั้งบนอะคริลิคโดยตรง หรือสกรีนบนวัสดุอื่น เช่นสติ๊กเก้อร์ก่อนนำมาติดลงบนผิวงานอคะคริลิค

2)พิมพ์ออฟเซต (CMYK) และสีพิเศษ(Pantone) / พิมพ์ดิจิตอลออฟเซต (Digital Offset) / พิมพ์อิงค์เจ็ท (Inkjet)

- ชั้นอะคริลิค (บางประเภท) สามารถพิมพ์อิงค์เจ็ทลงบนผิวอะคริลิคโดยตรงได้ ส่วนการพิมพ์ดิจิตอลออฟเซต และพิมพ์ออฟเซต ต้องพิมพ์ลงบนวัสดุอื่นก่อน เช่น สติ๊กเก้อร์ แล้วค่อยนำมาติดผนึกบนแผ่นอะคริลิค เพิ่มความสวยงาม สะดุดตา

หลังงานพิมพ์ (ออฟชั่นพิเศษ)

- ชั้นอะคริลิค สามารถ Hot Stamp หรือเคเงิน-เคทอง หรือเคสีต่างๆลงบนวัสดุอย่างอื่น เช่นสติ๊กเกอร์ แล้วนำมาติดหรือหุ้ม เพิ่มความโดดเด่น และมูลค่าของสินค้า

ประโยชน์ของการใช้

- การจัดวางสินค้าบนชั้นอะคริลิคที่สวยงามแล้ว สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้า และเพิ่มจุดสนใจในการเลือกซื้อสินค้าได้เป็นอย่างดี

- ปกป้องสินค้าจากวางจำหน่าย ให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างสมบูรณ์

 (การปกป้องสินค้า ขึ้นอยู่กับการดีไซน์ สเปคความหนา และคุณภาพ ของพลาสติกที่ผู้ใช้งานเลือก)

การใช้งานด้านอื่นๆ

- นอกจากแผ่นพลาสติกอะคริลิค (Acrylic Sheet) ที่นำมาแปรรูปเป็นกล่อง และชั้นวางของแล้ว ยังสามารถทำเป็นตู้ไฟ ,ป้ายบอกทาง ,เฟอร์นิเจอร์ ,งานวิศวกรรม ,ชิ้นส่วน ,อะไหล่เครื่องจักร์ ,ใช้งานภายในแทนกระจกได้อย่างดีเยี่ยม เพราะมีความแข็งแรง ทนแรงกระแทกได้ดีกว่ากระจกบางประเภท และอื่นๆอีกมากมาย ที่อะคริลิคสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ด้านสิ่งแวดล้อม

- ชั้นพลาสติกอะคริลิคเมื่อถูกใช้งานถึงปลายทางแล้ว ชั้นบางประเภท ผู้บริโภคสามารถนำชั้นที่ขายสินค้าหมดไปใช้ประโยชน์หมุนเวียนต่อได้ เพราะมีความคงทน แข็งแรง

- ชั้นพลาสติกอะคริลิคเมื่อถูกใช้งานจนสิ้นสภาพ หรือเลิกใช้งานแล้ว สามารถนำไปรีไซเคิล เพื่อนำกลับมาแปรรูปใช้งานใหม่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับเกรด และชนิดของงาน นั้นๆ

Engine by shopup.com