กล่องพลาสติกบลิสเตอร์แพค / Blister Pack

11 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 2805 ผู้ชม

กล่องพลาสติกบลิสเตอร์แพคBlister Pack

(การอธิบายและการเชื่อมโยงข้อมูลของแมททีเรียลและโปรดักส์ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมุ่งเน้นการนำเสนอรายละเอียดของข้อมูลเฉพาะส่วนที่ให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูล และเข้าใจง่ายเป็นหลัก จะไม่มุ้งเน้นการนำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการและทฤษฎีมาประกอบมากนัก)

วัสดุ

- เช่นพลาสติก PVC ,PET เป็นต้น

(ส่วนใหญ่นิยมใช้พลาสติก PVC ,PET สีใส เช่นกล่องแปลงสีฟัน ฯลฯ)

สีวัสดุ

- พลาสติกสีใส และสีต่างๆ

(งานกล่องส่วนใหญ่นิยมใช้พลาสติกสีใส เป็นต้น)

ลักษณะของงาน

- ต้องขึ้นรูปพลาสติกให้เป็นชิ้นงาน ตามแบบของแม่พิมพ์ (โมลด์) เรียกว่า Vacuum แล้วนำมาไดคัทตามรูปทรงของงาน

วิธีใช้

- ใช้งานร่วมกับกระดาษพิมพ์ที่ถูกเคลือบกาวเฉพาะเอาไว้

- ใช้งานร่วมกับพลาสติกนิ่มหรือพลาสติกฟีล์มที่มีงานพิมพ์ (ใช้เครื่องเฉพาะ)

การปิดฝา-ปิดผนึก

- นำสินค้าใส่ตามต่ำแหน่งที่กำหนดในงานพลาสติก Blister Pack แล้วใช้เครื่องอัดตามขอบพลาสติก ให้ติดกับชิ้นงานกระดาษ

ประเภทสินค้าที่ใช้งาน

- เช่นกล่องปากกา ,กล่องหมึกลบคำผิด ,กล่องคัตเตอร์ ฯลฯ

งานพิมพ์

1)สกรีน

- งาน Blister Pack (บางประเภท) สามารถสกรีน โลโก้ ลวดลาย รายละเอียดงาน ลงไปในกล่องได้

2)พิมพ์ออฟเซต (CMYK) และสีพิเศษ (Pantone)

- งาน Blister Pack (บางประเภท) สามารถพิมพ์ออฟเซต โลโก้ ลวดลาย รายละเอียดงาน ลงไปในกล่องได้

หลังงานพิมพ์ (ออฟชั่นพิเศษ)

- งานแวคคั่มบลิสเตอร์แพค (บางประเภท) สามารถ Hot Stamp หรือเคเงิน-เคทอง หรือเคสีต่างๆได้ เพิ่มความโดดเด่น และมูลค่าของสินค้า เช่นกล่องเครื่องสำอางค์ ฯลฯ

ประโยชน์ของการใช้

- เพิ่มมูลค่าของสินค้า

- เพิ่มความสวยงาม โดดเด่น ดึงดูดสายตาผู้ใช้งาน

 (สามารถดีไซน์ให้มองเห็นสินค้าภายในกล่อง หรือให้มีรูปทรงกระชับกับสินค้าได้อย่างสวยงาม)

- ใช้จัดเซตสินค้าปลีกย่อย ให้เป็นชุดเซตที่น่าสนใจในการเลือกซื้อ

- ปกป้องสินค้าจากการวางจำหน่าย ให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างสมบูรณ์

 (การปกป้องสินค้า ขึ้นอยู่กับการดีไซน์ สเปคความหนา และคุณภาพ ของกระดาษที่ผู้ใช้งานเลือก)

การใช้งานด้านอื่นๆ

- งานแวคคั่มบลิสเตอร์แพค (Blister Pack) นอกจากจะใช้เป็นกล่องแพคเกจจิ้ง สามารถนำมาใช้เป็นตัวล็อคสินค้าก่อนแพคใส่กล่อง โดยทำเป็นทรงเดียวกับชิ้นงาน เพื่อกันขยับ ล็อคให้อยู่จุดที่กำหนด เหมาะสำหรับล็อคชิ้นงานที่เป็นรูปทรงต่างๆได้อย่างเหมาะสม และมั่นคง อาทิเช่น ตุ๊กตา ,รถเด็กเล่น ,ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิค ฯลฯ

ด้านสิ่งแวดล้อม

- งานพลาสติกเมื่อถูกใช้งานถึงปลายทางแล้ว งานบางประเภท ผู้บริโภคสามารถนำตัวงานเปล่าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ อาทิเช่น ใช้เก็บตัวหนีบกระดาษ ฯลฯ

- งานพลาสติกเมื่อถูกใช้งานจนสิ้นสภาพ หรือเลิกใช้งานแล้ว สามารถนำไปรีไซเคิล เพื่อนำกลับมาแปรรูปใช้งานใหม่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับเกรด และชนิดของพลาสติก นั้นๆ                                                                                                                                               

Engine by shopup.com