ประวัติความเป็นมา

 บริษัท สยามเวิลด์แพค จำกัด

     ก่อตั้งมาโดยมีวัตถุประสงค์หลัก ในการผลิตและจำหน่ายงานแพคเกจจิ้ง อาทิเช่น "งานกล่องแพคเกจจิ้ง"

     บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น-ตั้งใจ ที่จะทำงานส่งเสริมผู้ผลิตโปรดักส์ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุน และพัฒนาในส่วนงานแพคเกจจิ้ง ซึ่งจะทำให้สินค้าของผู้ผลิตโปรดักส์มีความสมบูรณ์แบบที่สุด ก่อนนำออกจำหน่ายไปยังผู้อุปโภค-บริโภค อันจะเกิดเป็นห่วงโซ่ในการทำธุรกิจ ที่เกื้อหนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันของกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบ และมีคุณภาพ สามารถแข่งขันในการจัดจำหน่ายสินค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

     จากประสบการณ์ในการขายผลิตภัณฑ์ด้านแพคเกจจิ้ง อาทิเช่น งานกล่องพลาสติกและกล่องกระดาษแบบไดคัท(Diecut) ,งานกล่องพลาสติกแบบแวคคั่มขึ้นรูป(Vacuum) ,ถุงกระสอบพลาสติกPPสาน เป็นต้น

     จนมาเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแพคเกจจิ้ง จึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านวัสดุ และเทคนิคในการผลิตแพคเกจจิ้งเป็นอย่างดี

     บริษัทฯ จะประกอบกิจการโดยมุ่งเน้นคำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มราคา ที่ลูกค้าจะได้รับจากการให้บริการของทางบริษัทฯ เป็นสำคัญ และจะพัฒนาการผลิตให้มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ยิ่งๆขึ้นไป

   

bestprice

ontime-delivery

ส่งเร็ว ทันใจ ตรงเวลาที่สุด!


25 มกราคม 2564

ผู้ชม 2913 ครั้ง

Engine by shopup.com