กลุ่มงานอะคริลิค / Acrylic

กลุ่มงานอะคริลิค / Acrylic

(การอธิบายและการเชื่อมโยงข้อมูลของแมททีเรียลและโปรดักส์ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมุ่งเน้นการนำเสนอรายละเอียดของข้อมูลเฉพาะส่วนที่ให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูล และเข้าใจง่ายเป็นหลัก จะไม่มุ้งเน้นการนำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการและทฤษฎีมาประกอบมากนัก)

วัสดุ

- แผ่นพลาสติกอะคริลิค (Acrylic Sheet)

สีวัสดุ

- พลาสติกสีใส และสีต่างๆ (ส่วนใหญ่งานชั้นนิยมใช้พลาสติกสีใส แล้วเพิ่มด้วยงานสกรีน หรือสติ๊กเก้อร์พิมพ์ลวดลายตามแบบ ติดผนึกเพื่อความสวยงาม)

27 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 2202 ครั้ง

Engine by shopup.com