กลุ่มงานพลาสติกแวคคั่ม / Vacuum

(การอธิบายและการเชื่อมโยงข้อมูลของแมททีเรียลและโปรดักส์ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมุ่งเน้นการนำเสนอรายละเอียดของข้อมูลเฉพาะส่วนที่ให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูล และเข้าใจง่ายเป็นหลัก จะไม่มุ้งเน้นการนำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการและทฤษฎีมาประกอบมากนัก)

     พลาสติก มีส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ และเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของมนุษย์เพิ่มมากขึ้น

ซึ่งพลาสติกมีความสำคัญในการจำหน่ายสินค้าของผู้ผลิต ไม่ว่าจะเป็น อาหาร ,ขนม ,เครื่องนุ่งห่ม ,ยา ,เวชภัณฑ์ ,อาหารเสริม ,อุปกรณ์ไอที ,และอีกมากมาย ฯลฯ

ล้วนแล้วแต่ต้องมีพลาสติกเป็นส่วนประกอบเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์แบบให้ผลิตภัณฑ์ ก่อนออกถึงมือผู้อุปโภค-บริโภค ในขั้นตอนการจำหน่าย ที่ถูกเรียกว่า "แพคเกจจิ้ง" อันรวมไปถึงสิ่งที่ห่อหุ้ม ,เสริม ,เติม ,แต่ง ในส่วนต่างๆของผลิตภัณฑ์ จะถูกเรียกสรรพนามตามการใช้งานนั้นๆ เช่น กล่อง ,ถุง ,ป้ายแขวน ,ถาด ,แก้ว ฯลฯ

พลาสติกในปัจจุบัน และในอนาคต มีแนวโน้มเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัย ร่วมกับเครื่องจักร และเทคโนโลยี ที่มนุษย์เป็นผู้คิดค้นสร้างสรรค์ขึ้น จึงสามารถแปรรูปวัสดุจากพลาสติก ให้กลายเป็นสิ่งของเครื่องใช้ รวมถึงเครื่องนุ่งห่ม ที่สามารถนำมาใช้ทดแทนเส้นใยธรรมชาติ ที่ปัจจุบันจะมีแนวโน้มลดลง และหายากมากขึ้น รวมทั้งยังมีราคาที่สูงขึ้น เช่นกระสอบปอป่านจากใยธรรมชาต ที่ปัจจุบันหาวัสดุยากขึ้นและมีราคาวัสดุที่สูงขึ้น ผู้ผลิตจึงค่อยๆลดส่วนผลิตงานกระสอบจากวัสดุธรรมชาติลง โดยใช้เป็นพลาสติกจำพวก PP แทน ซึ่งพลาสติกจำพวก PP มีคุณสมบัติที่ดีในการนำมาสานเป็นกระสอบ อาทิเช่น กระสอบน้ำตาล ,กระสอบข้าวสาร เป็นต้น

พลาสติกยังสามารถนำมาแปรรูปใช้งานได้หลากหลายตามวัตถุประสงค์ โดยการเลือกใช้ชนิดพลาสติกที่ถูกต้องเหมาะสมกับงาน

พลาสติกสามารถรีไซเคิลและแปรรูป ตามโครงสร้างและกระบวนการที่จำเพาะของพลาสติกแต่ละชนิด แต่ละจำพวก

 

 งานพลาสติกประเภทแวคคั่ม เทอร์โมฟอร์มมิ่ง / Vacuum Thermoforming

     งานประเภทขึ้นรูปแวคคั่ม เทอร์โมฟอร์มมิ่ง วัตถุดิบที่ลูกค้านิยมใช้ส่วนใหญ่ คือ PVC ,PET ,PP ,PS ,PE

โดยทั้ง 5 ประเภท สามารถเพิ่มออฟชั่นพิเศษได้ อาทิเช่น สกรีน ,Hot Stamp หรือเคเงิน-เคทอง และสีอื่นๆ

งานประเภทนี้ส่วนใหญ่จะใช้งานร่วมกับกระดาษพิมพ์

วิธีการขึ้นรูปชิ้นงาน จะต้องมีต้นแบบงาน เรียกว่าแม่พิมพ์ หรือ โมลด์ ใช้ความร้อนช่วยในการขึ้นรูปชิ้นงาน ในรูปแบบที่เรียกว่าแวคคั่ม เทอร์โมฟอร์มมิ่ง (Vacuum Thermoforming)

 

งานพลาสติกประเภทแวคคั่ม เทอร์โมฟอร์มมิ่ง ที่บริษัทฯผลิต-จำหน่าย มีดังนี้

1.ถาดพลาสติกแวคคั่ม / Tray

2.กล่องพลาสติกบลิสเตอร์แพค / Blister Pack

3.กล่องพลาสติกสไลด์แพค / Slide Pack

4.กล่องพลาสติกแคลมเชลล์ / Clam Shell

 

ประเภทพลาสติกมีดังนี้

1.Polyvinylchloride (พอลิไวนิลคลอไรด์) ชื่อย่อ PVC

2.Polyethylene terephthalate (พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต) ชื่อย่อ PET

3.Polypropylene (โพลี่โพรพีลีน) ชื่อย่อ PP

4.polystyrene (พอลิสไตรีน) ชื่อย่อ PS

5.Polyethylene (โพลีเอทิลีน) ชื่อย่อ PE

15 กันยายน 2564

ผู้ชม 4706 ครั้ง

Engine by shopup.com